http://nyskon.pl
Nyskon Pierwszy konwent fantastyczny w Nysie, który ma na celu zaoferowanie uczestnikom iście magicznej atmosfery, w duchu ich zainteresowań kulturowych.pl_PL

Regulamin Cosplay

Regulamin Konkursu Cosplay :

1. Konkurs cosplay przeznaczony jest dla osób, które samodzielnie tworzą i prezentują stroje, wybranej przez siebie postaci z: mang, anime, komiksów, książek, gier, filmów, zespołów muzycznych lub postaci projektu własnego (OC).
2. Strój nie musi mieć swojej premiery na konkursie. Jednak sam kostium jak i jego elementy nie mogą być wystawiane przez cosplayera w kategorii „na najlepszy strój”, jeżeli zdobył on w owym stroju już nagrodę na innym konkursie cosplay.
3. W konkursie cosplay może wziąć udział uczestnik, który najpóźniej do 18.06.2018 roku, nadeśle formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.nyskon.pl, zawierający: imię i nazwisko uczestnika, pseudonim, numer telefonu, adres email, informacje o postaci (imię/nazwa, seria), zapowiedź do występu, przewidywany czas trwania występu, obraz referencyjny, podkład muzyczny oraz potrzebne wytyczne do rozmieszczenia odpowiednich rekwizytów.
4. Uczestnik zobowiązuje się podać tylko prawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym.
5. W ciągu siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia organizatorzy mają prawo odesłać je do autora w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych danych.
6. Zmian w zgłoszeniu (opisu, ścieżki dźwiękowej, zmiany w składzie grupy itp.) można dokonać do 20.06.2018 roku do godziny 20:00. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez organizatora. Niezatwierdzone zmiany będą uznawane za nieobowiązujące.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w kategoriach: ‚najlepszy strój’, ‚najlepsza prezentacja’ oraz ‚Grand Prix’ za całokształt występu.
7.1. Organizator ma prawo zmienić kategorie w razie niewystarczającej ilości zgłoszeń do poszczególnej z nich.
8. Jury ma prawo przyznać również wyróżnienie specjalne.
9. Każdy strój, występ oraz prezentacje oceniać będzie niezawisłe jury, którego decyzja o wyłonieniu zwycięzców jest jawna, niepodważalna i ostateczna.
10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się bezpośrednio po jego zakończeniu i naradzie jury.
11. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest stawić się na próbie cosplay, która odbędzie się w godzinach podanych przez organizatora telefonicznie lub drogą mailową.
12. W razie niemożności stawienia się na próbie z jakiegokolwiek powodu należy powiadomić o tym organizatora telefonicznie, bądź drogą mailową. Wiadomość ta musi zostać przez niego potwierdzona.
13. W dniu konwentu odbędzie się obowiązkowa runda jurorów, w trakcie której jurorzy sprawdzą wykonanie stroju oraz zadadzą dodatkowe pytania związane z jego powstawaniem. Na rundzie jurorów stawić ma się każdy uczestnik konkursu cosplay. Informacja o godzinie i miejscu rundy zostanie podana drogą mailową lub telefoniczną przez organizatora.
14. Prezentowane występy nie mogą: zawierać wulgaryzmów, naruszać praw autorskich, osobistych i materialnych, prezentować obscenicznych zachowań, naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych, promować nagości oraz używek, wyśmiewać poglądów religijnych i kulturowych oraz ubliżać osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Naruszenie niniejszego punktu grozi natychmiastową dyskwalifikacją, przerwaniem występu i usunięciem uczestnika ze sceny.
15. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, poprzez organizatorów konwentu.
16. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w celach promocyjnych konwentu.
17. Uczestnik zobowiązuje się do kulturalnego zachowania wobec innych uczestników konkursu. Jakiekolwiek umyślne działanie na czyjąś niekorzyść będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.
18. Do dyspozycji uczestników będzie scena, oświetlenie oraz mikrofony, jak i sprzęt nagłaśniający zapewniany przez organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników lub wykluczenie ze względu na błędy formalne.
20. Każdy uczestnik, który wypełnił i wysłał formularz rejestracyjny do udziału w konkursie, zapoznał się i zobowiązał do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu ogólnego konwentu.Nasi Patroni

Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM Strona Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie Muzeum Powiatowe w Nysie Fursuiting.PL NyaNyan Mityczny Talent NysaInfo Informator Konwentowy Raport Obieżyświata Konwenty Południowe Radio AOI ‎Kyuu RTO Pretty & Sarcastic Fundacja NAMI Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM Strona Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie Muzeum Powiatowe w Nysie Fursuiting.PL NyaNyan Mityczny Talent NysaInfo Informator Konwentowy Raport Obieżyświata Konwenty Południowe Radio AOI ‎Kyuu RTO Pretty & Sarcastic Fundacja NAMI Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM Strona Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie Muzeum Powiatowe w Nysie Fursuiting.PL NyaNyan Mityczny Talent NysaInfo Informator Konwentowy Raport Obieżyświata Konwenty Południowe Radio AOI ‎Kyuu RTO Pretty & Sarcastic Fundacja NAMI