http://nyskon.pl
Nyskon Pierwszy konwent fantastyczny w Nysie, który ma na celu zaoferowanie uczestnikom iście magicznej atmosfery, w duchu ich zainteresowań kulturowych.pl_PL

Regulamin Balu Strojów Dawnych

Regulamin Balu Strojów Dawnych na Konwencie Nyskon

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem Balu Strojów Dawnych jest Festiwal Fantastyki Nyskon.
2. W balu udział może wziąć każdy uczestnik konwentu Nyskon, który zgłosił się w wyznaczonym
czasie poprzez zgłoszenia na stronie.
3. Organizatorzy dopuszczają do balu uczestników solowych jak i pary.
4. Uczestnik balu może wcielać się w postaci z mang, anime, filmów, komiksów, gier konsolowych czy
komputerowych, pod warunkiem, że są to kreacje balowe, nie modernistyczne (do roku 1900). Do
konkursu dopuszczane są również stroje OC (Original Charakter) oraz rekonstrukcje historyczne.
5. Bal przewiduje następujące konkursowe kategorie:
– Najlepszy Strój Balowy
– Najlepszy Taniec (własny lub choreografia wspólna, zaproponowana wcześniej przez organizatora)
– Król i Królowa Balu (Nagroda za całokształt pracy. Nagrodę otrzymuje osoba, której strój, taniec i
prezencja zostaną najwyżej ocenione przez Jury).
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania balu jeśli do zakończenia trwania zgłoszeń
nie zatwierdzą wystarczającej liczby uczestników.

II. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie

1. Zgłoszenia odbywać się będą w terminie od 8.04.2019r. do 8.07.2019r. Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do przedłużenia terminu.
2. Uczestnik zobowiązuje się podać tylko prawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym. W
przypadku podania fałszywych informacji uczestnik zostanie usunięty z balu.
3. Do formularza należy dołączyć plik graficzny przedstawiający postać z możliwie jak największą
liczbą detali, której strój jest zgłaszany oraz podkład muzyczny( w przypadku chęci zaprezentowania
choreografii własnej). Plik graficzny powinien być możliwie w najlepszej rozdzielczości.
4. Każdy uczestnik balu ma obowiązek uczestniczyć w próbie, która odbędzie się w bezpośrednio
przed konkursem właściwym. Dokładna godzina rozpoczęcia próby zostanie podana w wiadomości
prywatnej i rozpisce atrakcji.

5. Uczestnictwo w próbie jest obowiązkowe. Nie stawienie się na próbie będzie skutkowało
dyskwalifikacją.
6. Choreografia tańca własnego nie może trwać dłużej niż dwie minuty. Jeżeli z jakiś powodów
prezentacja przekroczy wyznaczony czas, należy zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym i
widomości prywatnej do organizatora balu.
7. Prezentowane występy nie mogą: zawierać wulgaryzmów, naruszać praw autorskich, osobistych i
materialnych, prezentować obscenicznych zachowań, naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych,
promować nagości oraz wszelkich używek, wyśmiewać poglądów religijnych i kulturowych oraz
ubliżać osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Naruszenie niniejszego punktu grozi natychmiastową i
nieodwoływalną dyskwalifikacją, jak i przerwaniem występu i usunięciem uczestnika z balu.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych, podanych w formularzu
zgłoszeniowym, poprzez organizatorów konwentu.
9. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie, powielanie i rozpowszechnianie przez
organizatora swojego wizerunku na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych podczas balu.
10. Uczestnik zobowiązuje się do kulturalnego zachowania wobec innych uczestników wydarzenia
podczas przebiegu zarówno balu jak i całego konwentu. Jakiekolwiek umyślne działanie na czyjąś
szkodę lub niekorzyść będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III. Przyznawanie nagród

1. W drodze głosowania Jury wybierze:
– Najlepszy Strój Balowy
– Najlepszy Taniec (własny lub choreografia wspólna, zaproponowana wcześniej przez organizatora)
– Króla i Królową Balu (Nagroda za całokształt pracy. Nagrodę otrzymuje osoba, której strój, taniec i
prezencja zostaną najwyżej ocenione przez Jury).
2. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne.
3. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. Przekazanie nagród odbędzie się po
zakończeniu balu.

V. Postanowienia końcowe
1. Decyzje Jury oraz organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w balu na konwencie Nyskon jest
równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego
akceptacją.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym
regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna
wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem
www.nyskon.Nasi Patroni

Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM Fursuiting.PL Mityczny Talent NysaInfo Informator Konwentowy Konwenty Południowe RTO Fundacja NAMI Kawerna - fantastyka, książki fantastyczne, fantasy - Portal z aktualnościami ze świata popkultury shrimps.pl | Cosplay, Wydarzenia Radio Opolea Lemurilla | Manga, anime i inksze animacje Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM Fursuiting.PL Mityczny Talent NysaInfo Informator Konwentowy Konwenty Południowe RTO Fundacja NAMI Kawerna - fantastyka, książki fantastyczne, fantasy - Portal z aktualnościami ze świata popkultury shrimps.pl | Cosplay, Wydarzenia Radio Opolea Lemurilla | Manga, anime i inksze animacje


Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić. (więcej o cookie w Politykach Prywatności poszczególnych serwisów)

Informacje dotyczące zgód na instalowanie plików cookies i podobnych technologii

Czego dotyczy zgoda?
Przystępując do korzystania z serwisu poprzez wykonanie działań zmierzających do zapoznania się z zawartymi w nim treściami, w szczególności przez scrollowanie, klikanie w linki do elementów serwisu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez nyskon.pl i jej zaufanych partnerów w celach marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlenia reklam targetowanych.
Informujemy też, że korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Pliki te wykorzystywane są m.in: w celach analitycznych, dopasowywania treści oraz marketingowym.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych? 
Administratorem danych jest nyskon.pl.

Jakie dane są przetwarzane?
Przetwarzane są przede wszystkim następujące dane: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

Po co te dane?
Dane uzyskane w serwisach nyskon.pl za pomocą plików cookies i im podobnych technologii są przetwarzane na bazie odpowiednich podstaw prawych i w poszczególnych celach:
- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu nyskon.pl - w celach prowadzenia działań marketingu własnego nyskon.pl polegających na dopasowaniu treści, na potrzeby badań analitycznych w celach marketingowych, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń,
- na podstawie zgody - w celach marketingowych nyskon.pl, polegających na dopasowaniu treści.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W niniejszej polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach serwisu.

Cookies "serwisowe"
Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz pamiętania zalogowania, poprawy jakości naszych usług. W związku z tym wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystamy z plików cookies i technologii LocalStorage, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.).
Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez ciebie (ang. user input cookies);
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
- sesyjne pliki cookies w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji twojego interfejsu[KM1] (ang. user interface customization cookies), pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
* Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google - tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu).

Cookies "marketingowe"
My wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu my przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania twoich danych w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Prawa użytkownika
Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można ją wycofać. Nie wpływa to jednak na legalność działań w okresie, gdy zgoda była wyrażona.
Użytkownikom przysługuje też prawo dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda/wycofanie zgody
Przeglądarka Safari ma domyślnie wyłączoną obsługę plików cookie innych firm (3rd-party cookies).
Jeśli korzystasz z przeglądarki, która nieobsługuje plików cookie innych firm (3rd-party cookies), to aby skutecznie wycofać zgodę na serwisie nyskon.pl, musisz usunąć pliki cookie.

Rozumiem