Kontakt Aktualności Strona główna

Regulamin Nyskonu

Regulamin Festiwalu Fantastyki Nyskon 2021


 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Festiwalu Fantastyki Nyskon, odbywającego się w dniach 13-15 VIII 2021r.

  2. Każdy uczestnik Nyskonu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i uczestnicząc w wydarzeniu, zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania jego warunków.

  3. Regulamin wydarzenia będzie wywieszony przy wejściu na teren imprezy, na stanowisku akredytacyjnym, a także będzie dostępny na stronie wydarzenia.

  4. Festiwal Fantastyki Nyskon to wydarzenie kulturalne, które odbywa się w dniach 13-15 VIII 2021r., na terenie Reduty Króliczej w Nysie i terenie przyległym. Dzieci do lat 10 mają wstęp wolny. Bilety na wydarzenie można zakupić wyłącznie przez portal kupbilecik.pl

  5. Na terenie imprezy uczestnicy mogą przebywać od piątku 13.08.2021 od godziny 16.00 do niedzieli 15.08.2021 do godziny 15.00.

  6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

  7. Osoby poniżej 18 roku życia, znajdujące się na terenie imprezy bez opiekuna, zobowiązane są posiadać ze sobą zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w festiwalu wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.

  8. Ponadto dzieci poniżej 10 roku życia, na teren konwentu wpuszczone zostaną tylko i wyłącznie z prawnym opiekunem.

  9. Ze względu na osoby niepełnoletnie przebywające na terenie wydarzenia, organizacja i obsługa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osób przebywających na terenie imprezy, w celu ustalenia pełnoletności i posiadania zgody rodzica.

  10. Organizacja powołała obsługę która w swoich zadaniach ma min. pilnowanie porządku, bezpieczeństwa, czystości oraz dopilnowanie tego aby regulamin był przestrzegany. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek wykonywania poleceń wydanych przez organizację i obsługę.

  11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

  12. Zabronione jest wnoszenie na teren Nyskonu przedmiotów niebezpiecznych takich jak broń palna, broń biała, czy materiały wybuchowe, pirotechniczne lub toksyczne. Przedmioty zaklasyfikowane jako niebezpieczne, jednak potrzebne w pokazach lub prelekcjach, mogą zostać użyte po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez organizatorów. Organizatorzy i obsługa będą orzekać jaki przedmiot uważają za niebezpieczny.

  13. Na terenie wydarzenia uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku

  14. Na terenie wydarzenia spożywanie alkoholu jest nie dozwolone poza wyznaczonymi strefami

  15. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

  16. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia środków odurzających, substancji zakazanych oraz alkoholu.

  17. Osoby znajdujące się pod wyraźnym wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub psychotropowych, a także osoby zachowujące się agresywnie nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w imprezie.

  18. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

  19. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania wydzielonych stref oraz wypożyczonego sprzętu w stanie, w jakim zostały im wydane.

  20. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników Nyskonu (zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.

  21. Przystępując do konkursów organizowanych w ramach konwentu, uczestnik zgadza się na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych w celu rozliczenia się z dofinansowania

  22. Osoby nie przestrzegające regulaminu, uprzykrzające wydarzenie innym jego uczestnikom oraz zachowujące się w nieodpowiedni sposób będą usunięte z terenu imprezy przez organizacje bądź obsługę.

  23. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania aktualnego reżimu sanitarnego.

  24. Wszystkie kwestie sporne, bądź nie poruszone w regulaminie, pozostają do decyzji organizatora bądź są wyjaśnione przez prawo Rzeczypospolitej.


Nasi Patroni:

Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM ONY

Dni Fantastyki NysaInfo Informator Konwentowy Konwenty Południowe

RTO Kawerna - fantastyka, książki fantastyczne, fantasy - Portal z aktualnościami ze świata popkultury

NysaHot Grupa rekonstrukcji historycznej Nysa Radio Opole Liga Złych Mistrzów Gry

Nasi Sponsorzy: