Kontakt Aktualności Strona główna

Dla turystów

Miejsca warte odwiedzenia


 • Bazylika pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy w Nysie jest największym obiektem sakralnym w mieście i cennym zabytkiem. Z uwagi na wielkość struktury, uwarunkowania historyczne oraz pochowanych we wnętrzu biskupów i istnienie do niedawna seminarium duchownego, w mowie potocznej przez mieszkańców nazywany jest Katedrą. Jest kościołem dekanalnym. Oficjalnie tytuł bazyliki przyznano świątyni w 2009. 28 lutego 2011roku obiekt uznany za Pomnik historii.

  Jezioro Nyskie (Jezioro Głębinowskie, Zbiornik Nysa) - zaporowy zbiornik retencyjny na Nysie Kłodzkiej zbudowany w 1971r. Jezioro jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta powiatowego Nysa, przy międzynarodowej trasie Częstochowa–Kłodzko (droga krajowa nr 46).Zapora tworząca jezioro jest betonowo-ziemna, o długości ponad 5km i wysokości do 20 m. Powierzchnia jeziora to 2077 hektarów, pojemność całkowita zbiornika to 123,44 miliona metrów³, w tym stała rezerwa powodziowa w sezonie letnim wynosi 51,7 miliona metrów³.

  Rynek Solny to średniowieczny plac targowy o kształcie prostokąta urządzony w stylu jezuickim. Obecnie plac ten wygląda jak za czasów świetności – część jego zabudowy została zniszczona w czasie II wojny światowej; odbudowana prezentuje wygląd dawnej Nysy. W ostatnich latach renowację fasady przeszły trzy zrekonstruowane kamienice, dom Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz budynek Liceum Ogólnokształcącego „Carolinum” im. Jana III Sobieskiego.

  Z rynku wychodzą ulice:
  -Kramarska
  -Tkacka
  -Grodzka
  -Jana Sobieskiego

  Fontanna Trytona - fontanna położona u zbiegu rynku oraz ulic Brackiej i Celnej, wzorowana na rzymskiej Fontannie Trytona Berniniego. Zbudowano ją w latach 1700-1701. Uznawana jest za jeden z najcenniejszych zabytków architektonicznych miasta. Wykuta przez nieznanego autora w sławniowickim marmurze, stanowi dzieło dojrzałego baroku.

  Twierdza Nyska - jeden z najlepiej zachowanych na Śląsku systemów fortyfikacji, obok Twierdzy Kłodzkiej i Twierdzy Srebrna Góra. Do dzisiaj zachowało się tu kilka elementów dawnej twierdzy, rozsianych po całej okolicy.

  Piękna studnia w Nysie - jedna z najdawniejszych studni miejskich, nazywana tak ze względu na bogatą dekorację. Stoi w pobliżu rynku, na początku ulicy Wrocławskiej. Jest obiektem unikatowym w skali kraju, uznawanym za arcydzieło barokowej sztuki kowalskiej. Stanowi zarazem jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków Nysy.

  Forteczna wieża ciśnień - Wieża widokowa została wzniesiona w 1907 r. Znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Prusy. Przypuszczalnie miała ona służyć również jako wieża ciśnień – na co wskazywałaby jej konstrukcja oraz usytuowanie w pobliżu zbiornika wodnego tłoczącego wodą dla miasta.

  Pałac Biskupi w Nysie - okazała budowla, pełniąca w przeszłości funkcję rezydencji biskupów wrocławskich w Nysie jako stolicy będącego w ich władaniu księstwa. Reprezentacyjny pałac miejski zaliczany do czołowych dzieł śląskiej architektury barokowej. Obecnie siedziba muzeum powiatowego w Nysie.

  Szlak Św. Jakuba - zwany też Camino de Santiago to popularny szlak pielgrzymkowy wiodący do katedry w Santiago de Compostela w Galicji leżącej w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej spoczywa ciało Św. Jakuba Większego Apostoła. Droga Św. Jakuba istnieje od ponad 1000 lat i jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych.

  Szlak Josepha von Eichendorffa - szlak biograficzny prowadzący po miejscach związanych z wybitnym niemieckim poetą, nazywanym ostatnim „niemieckim poetą romantyzmu”, który ostatnie dwa lata swojego życia spędził w Nysie.


Nasi Patroni:

Nysa - Portal Urzędu Miejskiego TVP3 Opole Radio Nysa FM ONY

Dni Fantastyki NysaInfo Informator Konwentowy Konwenty Południowe

RTO Kawerna - fantastyka, książki fantastyczne, fantasy - Portal z aktualnościami ze świata popkultury

NysaHot Grupa rekonstrukcji historycznej Nysa Radio Opole Liga Złych Mistrzów Gry

Nasi Sponsorzy: